Dachy z trzciny- odgromienie

Dla kompleksowej asekuracji budynku, na którym znalazła się strzecha trzcinowa, a tym samym dla bezpieczeństwa jego użytkowników, warto pomyśleć o odgromieniu. Instalacje odgromowe ochraniają przed uderzeniem pioruna przyjmując energię wyładowania atmosferycznego i odprowadzając ją do ziemi.

Instalacje piorunochronne składają się z:

  • zwodów bezpośrednio przyjmujących wyładowania;
  • przewodów odprowadzających, łączących zwody z przewodami uziemiającymi;
  • przewodów uziemiających, łączących przewody odprowadzające z uziomem;
  • Zacisku probierczego – stanowi on rozłączane połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego i przewodu uziemiającego w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciągłości galwanicznej części nadziemnej instalacji odgromowej;
  • uziomu, odprowadzającego ładunek elektryczny do metalowych części umieszczonych w gruncie.[1]

Trzeba zdać sobie sprawę, iż każdy budynek, niezależnie od tworzywa, z którego wykonany jest jego dach, narażony jest na uderzenie pioruna, skutkujące pożarem, bądź porażeniem osób w nim przebywających. Szczególne niebezpieczeństwo wyładowania elektrycznego stwarzają wszelkie ostro zakończone elementy przewodzące, z naciskiem na metalowe detale dachu, bądź ścian oraz obiekty wystające poza gładki zarys budynku.

Polecamy jeden z niniejszych sposobów zabezpieczenia przed piorunem:

  1. Samodzielne maszty stalowe z uziemieniem.
  2. Tradycyjne – odgromienie montowane na dachu – Zwód Franklina.
  3. Piorunochron aktywny GROMSTAR.

Zaznaczamy jednocześnie, iż za najbardziej skuteczny uznać należy piorunochron GROMSTAR.

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_odgromowa

Tags: , , , ,

Top