Dachy z trzciny i dachy z wióra osikowego a ekologia

Ekologia to jedno z kluczowych wyzwań współczesnego świata. Zagrożenia ekologiczne, niszczenie środowiska naturalnego to postępujący problem globalny XXI wieku. Mimo nagłośnionych dziś starań zahamowania tej trudnej sytuacji, wciąż nie udało się jej unormować. Agresywna ingerencja człowieka w środowisko, przemysł, odpady, środki transportu, stosowane na szeroką skalę substancje chemiczne- to wszystko skutkuje degradacją biosfery. Warto zdać sobie sprawę, że eksploatacja przyrody ciągnie za sobą wiele nieodwracalnych konsekwencji, a i cofnięcie tych odwracalnych wymaga bardzo dużo czasu oraz wysiłku nas wszystkich. Mało tego, zanieczyszczenie środowiska nie jest obojętne dla organizmu człowieka. Skutkuje szeregiem groźnych chorób z coraz powszechniejszymi, uciążliwymi alergiami na czele.
W związku z powyższym, każdy, najmniejszy nawet przejaw dbałości o ekosystem jest bezcenny. Strzechart to firma świadoma aktualnych problemów i odpowiedzialna. Nasza działalność oparta jest na rozwiązaniach ekologicznych, przyjaznych przyrodzie i człowiekowi.
Zarówno strzecha trzcinowa, jak i wiór osikowy to surowce dekarskie bezpieczne dla środowiska, w żaden sposób nieszkodliwe dla organizmów żywych. Styl eko, w który wpisują się stosowane przez nas materiały, coraz silniej zakorzenia się w polskim budownictwie, krajobrazie, otoczeniu, ale i w ludzkiej świadomości. Obecna tendencja popularyzacji ekologicznych idei to ogromna szansa na uchronienie przed ekologiczną katastrofą naszej planety, a przede wszystkim nas samych, ponieważ środowisko naturalne poradzi sobie bez człowieka- człowiek bez środowiska nie.

Tags: , , , ,

Top